středa 28. ledna 2015

Monitorování mobilní sítě aplikací PhoNetInfo

Další aplikací, kterou lze využít k zobrazení informací z mobilní sítě je PhoNetInfo. Kromě parametrů sítě aplikace umožňuje zobrazit mnoho dalších informací o telefonu samotném (např. číslo firmwaru, kapacitu baterie, číslo IMEI a další). Zde se zaměřím jen na informace ze sítě. V článku je zobrazeno prostředí Symbian Belle (Nokia N8). PhoNetInfo je dostupné i pro Windows Mobile 8.

Parametry sítě lze nalézt v záložce Network.


Popis jednotlivých řádků je následující:
 1. Úroveň přijímaného signálu v dBm.
 2. Plný název sítě.
 3. Zkrácený název sítě.
 4. Tag sítě
 5. Stav telefonu vůči síti. Přihlášený nebo nepřihlášený, domácí nebo roamingová síť.
 6. Kód země (MCC). Kompletní seznam např. zde.
 7. Kód sítě (MNC). Hodnota je zde opravdu číselná, tedy 02, tož je shodou okolností kód pro operátora O2.
 8. Typ sítě z pohledu "generace". 3G = WCDMA (UTRA FDD). 2G = GSM.
 9. Typ přístupové metody. 3G = UTRAN. 2G = GSM.
 10. Kód místní oblasti (LAC). První hodnota decimálně, v závorce hexadecimálně.
 11. Identifikace buňky. V GSM klasické Cell ID (CID). V UMTS se používá kombinace RNC ID (2 bajty) a Cell ID (4 bajty), to dohromady dává tzv. UTRAN Cell ID (LCID). Na obrázku výše je RNC ID 3803 a Cell ID 50098. Obvykle bývá Cell ID stejné pro GSM i UMTS. Prvek RNC je záležitost jen sítí UMTS.
 12. "Domácí zóna". Nemám bližší informace o co se jedná.
 13. Dostupnost GPRS. Informace zda síť nabízí GPRS. (Teoreticky to platí i pro EDGE.)
 14. Dostupnost GPRS z hlediska toho jestli je telefon připojen a jsou mu vyhrazeny přenosové prostředky.
PhoNetInfo nenabízí logování v údajů v čase. Nicméně umožňuje aktuální hodnoty z obrazovky uložit do textového souboru.