neděle 28. prosince 2014

Monitorování mobilní sítě aplikací CellShark

K monitorování mobilních sítí slouží celá řada aplikací. Dnes si představíme CellShark. Jde o aplikaci pro telefony Nokia se systémy Symbian S60 5th Edition a novější Belle. Článek popisuje aplikaci na mobilním telefonu Nokia N8.

CellShark podporuje jak GSM, tak i sítě 3G (UMTS). Typ sítě do které je telefon právě připojen je indikován položkou Current Mode která ukazuje GSM nebo WCDMA (což je označení přístupové metody sítě UMTS). Dále položka Connection ukazuje stav připojení. V případě dostatečného signálu je zobrazuje OK, v případě slabého nebo žádného signálu se zobrazí No Network. V třetím řádku je možné pomocí Network Status zjistiti zda jsme v domácí síti (Home Network) nebo v zahraničí (Roaming Network).

V další části obrazovky se zobrazuje CGI buňky ke které jsme právě připojení. CGI znamená Cell Global Identity a jde o celosvětové číselné označení buňky mobilní sítě. CellShark zobrazuje CGI ve formátu MCCMNC-LAC-CI.

CGI se skládá z:
  • MCC (Mobile Country Code) - kód země (ČR má 230, celosvětový seznam např. zde)
  • MNC (Mobile Network Code) - kód operátora (na obrázku je 02, což je kód pro O2)
  • LAC (Local Area Code) - kód místní oblasti. Jsme v oblasti s číslem 1823.
  • CI (Cell Identity) - identifikace buňky (BTS, resp, sektor na BTS, zde 50098)
Zde se zastavíme u funkce, která umožňuje upozornění pokud se telefon připojí na konkrétní buňku. Pokud klikneme na tlačítko CGI dojde k nastavení na buňku ke které jsme nyní připojeni a zároveň zčervená bílé pole níže. Další možností je, že do tohoto bílého pole můžeme manuálně napsat buňku na kterou chceme být upozornění, pokud se k ní telefon připojí. Vepíšeme tedy plné CGI do bílého pole a zvolíme Alert On CGI. Pokud se na zvolenou buňku připojíme, oznámí to CellShark zvukovým signálem a pole taktéž zčervená. Pokud k zvolené buňce nejsme připojeni, CellShar stále hledá a pole se změní na šedou. Vedle se zobrazuje Searching... 

Dlouhá horizontální lišta slouží k zobrazení síly signálu který je přijímán mobilní stanicí. Pro jednoduché určení kvality je zde hodnota v procentech, ale daleko zajímavější je přímo výkon v dBm což je hodnota v dB, která je vztažená k výkonu 1 mW. Zjednodušeně řečeno, čím více se hodnota dBm blíží nule, tím líp. Vedle hodnoty v dBm je pak pro doplnění znovu LAC a CI v hexadecimálním tvaru.

Následuje počítadlo handoverů (Total Handovers). Handover je událost, kdy dojde k přepnutí z jedné buňky na druhou vlivem změny v podmínkách příjmu mobilní stanice. V síti GSM je druh handoveru řízený sítí s pomocí mobilní stanice. Jde o poměrně složitou proceduru, nicméně nejčastěji dojde k handoveru při pohybu mobilní stanice, kdy síť vyhodnotí signál ze stávající buňky jako nedostatečný (zhoršení kvality) a rozhodne se k handoveru. Počítadlo Total "No Networks" pak ukazuje kolikrát došlo k úplnému výpadku signálu.

V dolní části obrazovky lze přepínat mezi třemi záložkami. První je Graph který ukazuje průběh úrovně signálu v posledních dvou minutách (viz obrázek výše). Červená vertikální čára ukazuje, kdy případně došlo k handoveru. Světle zelený průběh značí UMTS (3G) a zmavě zelený GSM (2G).

Další je Stats
kde nalezneme záznam navštívených buněk v minulosti. První sloupec je CGI, druhý kolikrát byla tato buňka navštívena, třetí jaký čas jsme strávili v této buňce (údaj v sekundách) a poslední je úroveň signálu v  %. Z nějakého důvodu se nezobrazují popisky tabulky.

Třetí záložka je History
na které lze prohlížet, podobně jako ve Stats, již navštívené buňky, akorát s trochu jinými parametry. První sloupec je čas prvního navštívení buňky, druhý je CGI, třetí typ sítě 2G nebo 3G a poslední čas strávený v buňce (v sekundách).

Příjemnou funkcí je, že lze obsah záložek Stats i History vyexportovat do textového souboru a lze tak data dále zpracovávat. Na závěr je dobré připomenout že díky Keep Awake je možné nechat aplikaci běžet na pozadí a pomocí Sound vypnout nebo zapnout zvuky aplikace (odpojení/připojení k buňce).

sobota 13. prosince 2014

Synchronizovaný čas z NTP serverů na přepínači TP-LINK TL-SG3210

Pro zjištění přesného času počítačů a jiných zařízení připojených do internetu se používá protokol NTP. Zjednodušeně řečeno, koncové zařízení se průběžne dotazuje NTP serveru v internetu a podle přijatých dat upravuje svoje vlastní hodiny. Při návrhu protokolu se počítalo i s proměnlivým zpožděním napříč internetem.

Na přepínači TP-LINK TL-SG3210 jsou z výroby přednastaveny IP adresy na NTP servery v Asii. Kvůli menšímu zpoždění při přenosu a hlavně pro přesnější čas změníme tyto adresy na české NTP servery.

Nejpre je potřeba vypnit výchozí bránu, kterou přepínač použije pro komunikaci s internetem. Nastavení se nachází v
System > System Info > System IP
zde vyplníme položku Default Gateway. Mělo by se jednat o IP adresu nebližšího směrovače na stejné podsíti kde je náš přepínač, který je schopen doručit pakety do intenetu.

Nyní přejdeme na nastavení času (viz obrázek níže):
System > System Info > System time

Nastavení času v záložce System time.
v části Time Config vybereme Get GTM. A dále Time Zone na GTM +01:00. Jako NTP servery využijeme ntp.nic.cz a ntp.muni.cz. Druhý jmenovaný je v provozu již delší dobu a směřuje na něj více dotazů, proto jej využijeme jako záložní. Server od CZ.NIC bude primární.

Jelikož přepínač nemá možnost si převést doménová jména na IP adresy (protože nelze v konfiguraci zadat adresu DNS server), je nutné zadat přímo IP adresy. Pole vyplníme takto:
Primary server: 217.31.205.226
Secondary server: 147.251.4.33
(Ve web prostředí je "zajímavý" překlep, kdy místo Server je napsáno "Sever".)

Tlačítkem Refresh načteme čas. Změny uložíme tlačítlem Apply. Pro trvalé změny zvolíme Saving Config v levém menu.

Aktualizace:
  • 13.7.2015 - NTP server Cesnetu (195.113.144.201, aka. tik.cesnet.cz) se přestal hlásit (neodpovídá na ping). Na Internetu lze nalézt mnoho  českých NTP severů, ale jen zlomek funguje. Jako náhradu jsem vybral server MUNI, tak snad vydrží.